Het Waterfrontpark op loopafstand

Het Waterfrontpark op loopafstand

Lees hier meer over het Waterfrontpark in de nieuwe Binckhorst

Als je aan de huidige Binckhorst denkt, dan heb je wellicht een wat industrieel, tikkeltje rauw beeld voor je. Maar wist je al dat er in de nieuwe Binckhorst een heus Waterfrontpark en een ‘groene long’ komen? Dit zorgt ervoor dat wonen in The Blox straks groen, water en ontspanning combineert met het stoere wonen, werken en uitgaan van de authentieke Binckhorst.

Graag vertellen we je aan de hand van onderstaande impressie wat meer over de huidige Visie Waterfrontpark Binckhorst.

Doel:

In het Omgevingsplan Binckhorst van de gemeente Den Haag is de zone langs de Trekvliet benoemd als Waterfrontpark. Voor de toekomstige ontwikkeling van deze zone geldt dat minimaal 60% van het grondvlak als onbebouwde ruimte ontwikkeld wordt. Een tweede voorwaarde is dat de eerste 26 meter vanaf de Trekvliet wordt ingericht als een openbaar toegankelijk park langs de Trekvliet. De gemeente heeft OKRA Landschapsarchitecten gevraagd naar hun visie op de toekomstige ontwikkeling van dit zo´n 1,3 kilometer lange Waterfrontpark.

Het Waterfrontpark moet ervoor zorgen dat het stedelijk gebied voorzien wordt van voldoende buitenruimte én kwalitatieve buitenruimte. De groene buitenruimte draagt bij aan een gezonde leefomgeving, waarbij op een natuurlijke wijze ruimte wordt geboden voor sporten, spelen, bewegen, ontmoeten, ontspannen en verblijven. Geen doelgroepspecifiek park, maar een park voor iedereen en voor alle leeftijden.

Uiteraard staan duurzaamheid en klimaatbestendigheid hoog op de agenda. Zo is het doel dat de regenwaterafvoer voor 100% wordt afgekoppeld van het rioolsysteem en het regenwater tijdelijk wordt vastgehouden op de gebouwen en in de buitenruimte. Haaks op de Trekvliet worden ‘klimaatlinten’ voorgesteld die bijdragen aan een duurzaam waterbeheer bij extreme regenval of en droogte. Door het toevoegen van bomen langs de klimaatlinten wordt hittestress verkleind en de biodiversiteit vergroot.

  waterfrontpark met logo omw

Impressie uit de Visie Waterfrontpark Binckhorst.

Structuur & inrichting:

Het park is een echt waterpark, niet alleen door de oever van de Trekvliet, maar ook door de ‘groenblauwe’ klimaatlinten haaks op deze Trekvliet. Deze zorgen dat het park tot diep in het gebied zichtbaar en beleefbaar is. Vanuit deze structuur is het logisch om te werken met een slimme zonering in drukkere en rustiger delen, waarbij per zone een eigen sfeer en beleving gemaakt kan worden. De zones worden door een continue en uniforme langzaam verkeerroute (rood gestippeld op de impressie) met elkaar verbonden. De vijf deelgebieden zijn Binckhorstpark (groen), Laakmolen (blauw), Kasteeltuin (geel), Fokkerhaven (bruin) en Zuidkade (paars).

One MilkyWay komt te liggen op loopafstand van het park. Op de impressie staat de wandelroute in het rood gestippeld aangeven. 

 

 

 

impressie kasteeltuin

 Impressie / sfeerbeeld Kasteeltuin

 

 

impressie fokkerhaven

  Impressie / sfeerbeeld Fokkerhaven

 

 

impressie zuidkade

  Impressie / sfeerbeeld Zuidkade

 

 

(Aan de beelden uit dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend).

Bron: OKRA Landschapsarchitecten.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in