100 jaar VORM: loonzakjes en massabouw
10 april 2019

100 jaar VORM: loonzakjes en massabouw

Onze geschiedenis | De overnames van VORM
 

Loonzakjes en massabouw

Ons familiebedrijf telde in haar hoogtijdagen na de overname van V.L.A.M. zo’n 2.000 werknemers. “De bouwvakkers op de werkplaatsen ontvingen hun geld nog cash in loonzakjes, net zoals in de tijd van mijn vader. Op zaterdag reed ik met al die loonzakjes op de achterbank van mijn auto alle werkplaatsen af om de mensen hun loon te geven. En dan moest ik behoorlijk doorrijden om alles op tijd bij de mensen te krijgen.”, weet mijn vader, Daan van der Vorm sr., te vertellen. 

Doordat werknemers cash werden betaald, was er veelvuldig veel geld in de kluis aanwezig. Niet zonder gevaar, want inbrekers hebben tot tweemaal toe geprobeerd de kluis open te breken en het geld te stelen. Zonder succes overigens. Uiteindelijk werd eerst overgestapt van het systeem van één keer per week naar één keer in de vier weken uitbetalen, om vanaf begin jaren zeventig geleidelijk over te gaan naar giraal overmaken van het loon. Geleidelijk, omdat veel mensen op de bouwplaats nog helemaal geen girorekening hadden.

Massabouw

“Massabouw”, antwoordt Daan sr. op de vraag wat in die tijd de meest ingrijpende verandering in de bouwwereld was. “In de jaren zestig steeg de vraag naar eengezinswoningen enorm. In die tijd moest er volume gemaakt worden. Dat ging in de jaren zestig altijd om 100 woningen of meer. Maar er ontstond ook een tekort aan arbeidskrachten. Ik heb toen als eerste aannemer Engelse bouwvakkers naar Nederland gehaald.”

 

“Er ontstond ook een tekort aan arbeidskrachten. Ik heb toen als eerste aannemer Engelse bouwvakkers naar Nederland gehaald.” – Daan Sr.

Daan van der Vorm sr. heeft overigens veel betekend op sociaal terrein voor de bouwwereld. Zo richtte hij in Rotterdam de subdivisie ‘waterweggebied’ van belangenorganisatie AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijven, tegenwoordig Bouwend Nederland geheten) op, waarvan hij eerst penningmeester en later voorzitter werd. Vanuit AVBB heeft hij zich ook ingezet om leerscholen in te richten om vakmensen op te leiden.

 Over twee weken vertelt Daan van der Vorm Sr. hoe VORM voet aan de grond kreeg in Amsterdam en dat dit niet van een leien dakje ging.

Het jaar 2019 staat in het teken van ons honderdjarig jubileum. Gedurende het jaar delen we verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van het familiebedrijf VORM en lees je hoe het verleden nog altijd onze toekomst kleurt.