MVO1

Het MVO- en duurzaamheidsbeleid van VORM

Een eerlijk verhaal

Dagelijks zijn VORM-ers bezig om een duurzaam en mooier Nederland te creëren. In alles wat wij maken, staat onze klant centraal. De bewoners van huizen die wij bouwen, de gebruiker van de werkplekken die wij creëren. Tijdens ons handelen houden wij rekening met de consequenties hier en nu, maar ook met de gevolgen later en elders. Hierin doen wij altijd een stap extra.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de maatschappelijke opgaven waar wij voor staan als samenleving en de manier waarop wij daar als VORM aan willen bijdragen. En dat we ons hierover verantwoorden en hierover in gesprek zijn. Wij willen weten wat er leeft in de maatschappij, welke behoeften hier zijn. En daar iets aan doen.  

Vastgoedbedrijf met positieve impact

Innovatie en duurzaamheid vormen het hart van VORM. In alle keuzes die wij maken, willen we onze klimaatimpact reduceren. Ombuigen naar een positieve impact. Hoe run je een vastgoedbedrijf zonder voetafdruk, met positieve impact? Hoe laten wij de wereld straks beter achter dan wij hem aantroffen? VORM neemt verantwoordelijkheid. Ook als de opgave groot is – en dat is deze.

 

Duurzame leefomgevingen ontwikkelen en bouwen, die geen afbreuk doen aan milieu, dier en mens.

 

Milieu impact verkleinen, maatschappelijke impact vergroten

De consequenties van de alsmaar oplopende CO2-uitstoot accepteren wij niet. Wij verkleinen onze milieu-impact door bijvoorbeeld het toepassen van biobased materialen met een minimale CO2-footprint. We vergroten onze maatschappelijke impact door bijvoorbeeld de ouder wordende mens zo lang mogelijk veilig en zelfstandig te laten wonen. Duurzame leefomgevingen ontwikkelen en bouwen die geen afbreuk doen aan milieu, dier en mens. VORM investeert al jaren in projecten met een maatschappelijke relevantie.

Sustainable Development Goals 

In 2019 heeft VORM zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. De Sustainable Development Goals - of kortweg SDG's -  zijn een vervolg op de milieudoelen van 2000 en gaan over duurzame ontwikkeling. Een breed palet van zeventien wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Hiervan hebben zes prioriteit voor VORM. Dat zijn de SDG’s waar wij een positieve bijdrage aan kunnen leveren. We moeten onze milieu-impact verlagen. We willen klimaat- en energiedoelen concreet uitwerken om tot positieve resultaten te komen. In 2019 formuleerden wij ons beleid aan de hand van de SDG’s en stelden VORM-breed doelen op. Zo zijn we genoodzaakt onze milieu-impact te verlagen. Dat maken wij in onze bedrijfsvoering en projecten meetbaar, om rekenschap af te leggen over de activiteiten van VORM.


Tussen sociaal fundament en ecologisch plafond blijven

Kate Raworth beschrijft in haar boek “Donut economie” precies waar het ons om gaat. Dat we met elkaar werken aan een fundament van gelijkheid en een waardig bestaan, waarbij we op weg daar naartoe de wereld niet uitputten.  Voor dat fundament kunnen wij als VORM bijvoorbeeld betaalbare woningen bouwen, duurzame energie betaalbaar leveren en omgevingen creëren waar mensen veilig, gezond en met plezier kunnen wonen. Dat moeten we doen zonder door het ecologisch plafond te schieten. Zo kijken we naar onze CO2-uitstoot, verantwoord grondstofgebruik en -productie. Ook onderzoeken we onze stikstofuitstoot en groenplannen die biodiversiteit vergroten en de hitte en waterstromen beteugelen, die door klimaatverandering nu al optreden.

concreet: wat we al doen

In 2020 verkleinden wij onze CO2-uitstoot aanzienlijk: van 2500 ton CO2 in 2015 naar nog geen 1.450 ton CO2 in 2020. Groene stroom op alle bouwplaatsen, elektrische machines en transport waar het kan. VORM Materieel is een voorbeeld van energieneutrale en circulaire bouw. Ons nieuwe kantoor in Rotterdam is een duurzame renovatie. Daar werken wij verder aan het verkleinen van onze klimaatimpact. In 2020 namen wij aanvullende maatregelen met het mobiliteitsbeleid van VORM om de CO2 uitstoot verder te verlagen. In 2025 hebben wij een volledig elektrisch wagenpark. Ook passen wij biobased materialen toe – zoveel mogelijk. Zo werken wij toe naar onze ambitie: een milieuneutrale bedrijfsvoering. In het tweede kwartaal van 2021 brengt VORM verslag uit van de duurzaamheidsprestaties in een kwalitatief & kwantitatief duurzaamheidsverslag. 

Het Manifest van VORM

Als VORM zien wij de noodzaak om de bouw te versnellen en verduurzamen. Wij spreken de ambitie uit om zoveel mogelijk biobased te bouwen. Het Manifest van VORM voor een eerlijk speelveld voor biobased materialen speelt hierin een belangrijke rol. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de huidige rekenmethoden voor de milieuprestaties van bouwmaterialen nader onder de loep nemen. Dit nadat meer dan 240 partijen uit de bouwsector met een manifest bij de minister hebben gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Initiatiefnemer Norbert Schotte van VORM: “Dit is een stap vooruit richting een duurzame bouweconomie. En daarmee het behalen van de klimaatdoelen."

In de praktijk resulteert dit in projecten als ROOT, KOER, Het Museumhotel, CLT Appartementen in Papendrecht en Fibonacci. Alleen zo brengen we de grondstoffen die nodig zijn om te bouwen in balans met wat de aarde te bieden heeft. We stellen onze kennis ter beschikking, door bijvoorbeeld onze deelname aan de stuur- en werkgroep Houtbouw MRA voor een toename van houtbouw in de bouwprojecten in de MRA. Zo nemen we samen nemen verantwoordelijkheid in de stappen naar een milieuneutrale bedrijfsvoering.  

Lees ook hier ons communicatieplan over onze CO2 prestaties en ons CO2-beleid.

Betaalbare & duurzame woningen

Naast de toepassing van biobased, zet VORM in op het bouwen van betaalbare woningen. De productie van de huidige 70.000 nieuwbouwwoningen per jaar moet stijgen naar zo’n 100.000 om in te lopen op het ontstane woningtekort. Samen kunnen we dat, is onze mening. Bij de enorme vraag naar woningen moeten we ons goed realiseren dat de helft daarvan bestaat uit de vraag naar betaalbare woningen in het sociale en middendure huursegment. Als ontwikkel- en bouwbedrijf gaan we de uitdaging frontaal aan. Ons doel voor 2025 is om, samen met onze partners, 5.000 duurzame woningen per jaar in het betaalbare segment te realiseren. De roadmap daarnaartoe hebben we ook alvast gedefinieerd. 20% goedkoper bouwen in 50% van de tijd. Lees hier meer over VORM 2050.

Impact verbeteren in onze sector kunnen we niet alleen. Samenwerking en innovatie zijn onmisbaar door de hele keten, om de ecologische footprint zo klein mogelijk te maken.

Lees over De Puls                                                                                     Lees meer over ROOT

De Puls
ROOT2