Meerjarig onderhoud

Vastgoedonderhoud

VORM is gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van nieuw- en bestaand vastgoed in de breedste zin van het woord. VORM is een familie van bedrijven, waarbij VORM Vastgoedonderhoud de levensduur van vastgoed verlengt doormiddel van meerjarig onderhoud.

Meerjarig onderhoud

"In het bestaande zit de echte waarde” is het motto binnen VORM, waar iedereen meewerkt om bestaand vastgoed levend te houden of nieuw leven in te blazen. VORM creëert op duurzame wijze omgevingen  waarin mensen zich prettig blijven voelen. Dit doen wij door transformatie, revitalisatie, onderhoud en alle combinaties daartussen. Of het nu gaat om een kantoorpand, een zorgcomplex, een woongebouw of woningen, ons streven is dat de uiteindelijke gebruiker tevreden is. Want als dat zo is, dan is onze opdrachtgever dat ook.

Snel inspelen op veranderingen

Het nieuwe werken, de flexibele arbeidsmarkt en digitalisering zorgen ervoor dat mensen steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk gaan werken. De vraag naar kantoorruimte zal de komende jaren daarom steeds verder afnemen. Daar tegenover staat dat de vraag naar bedrijfsverzamelgebouwen, flexkantoren, seniorenwoningen en starterswoningen de komende jaren juist toeneemt. Wij willen de gebruikers en bewoners bij het nieuwe werken en in deze nieuwe tijd graag ontzorgen zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn en zorgeloos kunnen werken en wonen. 

Actief sturen op onderhoud

We zien dat met name corporaties meer en meer teruggaan naar hun kerntaken en onderhoud uitbesteden. Dan is het fijn als je bij de nieuwbouw van je woningen meteen de meerjarenonderhoudsplanning hebt, zodat je als vastgoedeigenaar weet waar je de komende 20 of zelfs 30 jaar aan toe bent. Ditzelfde geldt voor beleggers en een onderhoudsproduct voor particulieren is in de maak. We blijven namelijk continu leren en ontwikkelen zodat we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk ontzorgen en waarde toevoegen voor de eindgebruiker.

Gemeentehuis Zwijndrecht

Gemeentehuis Zwijndrecht

VORM is bij het gemeentekantoor in Zwijndrecht gecontracteerd voor het vastgoedonderhoud. Het gaat om in totaal 5800m2 volgens planmatig onderhoud.

Planmatig onderhoud is al het onderhoud dat periodiek wordt gedaan. Het is planmatig omdat al het onderhoud van te voren in een schema is vastgelegd. Zo kan van te voren gezien worden wat er verwacht kan worden wat er moet gebeuren. Te denken valt aan schilderwerk aan de buitenzijde, het onderhouden van mechanische ventilatie, dakbedekking, keukens, badkamers, etc.

Yulius zorgcentrum

Zorgcentrum Yulius

Naast het ziekenhuis in Sliedrecht  is in opdracht van Corporatie Tablis Wonen de nieuwbouw van de huisvesting van Yulius gerealiseerd. Yulius is een organisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

Het nieuwe pand biedt onderdak aan oudere psychiatrische patiënten. Het gebouw is tevens voorzien van kantoorruimte, parkeervoorziening en een buitenruimte Daarnaast is er in het gebouw een medisch centrum gerealiseerd dat praktijkruimte biedt voor fysiotherapeuten en huisartsen.De ontwikkeling van dit zorgcentrum heeft zich sterk gericht op de individuele wensen van de werknemers. Middels interviews en drie dimensionaal modelleren zijn virtuele werkplekken gecreëerd.

In het pand is een WKO-installatie gerealiseerd. Al het hout is uitgevoerd met FSC gecertificeerd hout.

Het onderhoud van het pand, in totaal 9.000m2 wordt verzorgd volgens planmatig en correctief onderhoud. Planmatig onderhoud is al het onderhoud dat periodiek wordt gedaan. Het is planmatig omdat al het onderhoud van te voren in een schema is vastgelegd. Zo kan van te voren gezien worden wat er verwacht kan worden wat er moet gebeuren. Te denken valt aan schilderwerk aan de buitenzijde, het onderhouden van mechanische ventilatie, dakbedekking, keukens, badkamers, etc.

Correctief onderhoud is onderhoud dat verricht wordt als er een geconstateerd gebrek wordt verholpen. Bij planmatig correctief onderhoud is er wel rekening gehouden met het zich voordoen van dit gebrek en wordt onderhoud gepland. Dit onderhoud is echter wel zo gepland dat het wordt uitgevoerd nadat het gebrek zich al heeft gemanifesteerd. Hier zal bij het onderhouden van gebouwen niet gauw sprake zijn, omdat een gebrek vaak niet wenselijk is en men deze liever wil voorkomen en dus eerder preventief te werk zal gaan. Bij klein onderhoud kan dit wel het geval zijn. Zo kan men rekening houden dat een aantal lampen het zal begeven in een jaar. Dit aantal lampen ligt dan op voorraad en men kan deze snel vervangen nadat er een kapot is gegaan. Het vervangen zelf is niet gepland en het gebrek wordt pas geconstateerd als een lamp kapot is gegaan. Men kan echter wel snel ingrijpen omdat men hier rekening mee gehouden heeft.