Sluishuis

Gedragscodes

De integriteit in de bouw- en vastgoedsector is een veel besproken onderwerp. Als VORM voeren wij al geruime tijd een gedrags- en integriteitscode. Op basis van onder meer aanbevelingen vanuit de NEPROM hebben wij deze code geactualiseerd. Wij kennen en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar daarmee zijn wij er niet. Het is noodzakelijk dat onze relaties en andere belanghebbenden vertrouwen kunnen hebben in VORM en haar medewerkers. Wij voeren binnen ons bedrijf een actief beleid op dit gebied en verlangen van onze medewerkers dat zij dit beleid ondersteunen en daar ook naar handelen.