f1

Certificaten

VORM is ruim twintig jaar gecertificeerd op basis van de NEN-EN-ISO 9001. Deze Nederlandse norm is opgesteld voor het toetsen van kwaliteitsmanagement systemen. Het certificaat is geldig voor o.a. ontwikkeling en realisatie van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot onderhoud. Voor opdrachtgevers is het certificaat van belang daar het een bewijs is dat de interne organisatie getoetst wordt op diverse onderdelen.

VMS

Om de procedures te ontwikkelen, implementeren en te waarborgen werd in 1993 het Kwaliteits Systeem VORM Bouw (KSV) opgezet. Sinds 2012 is VORM tevens gecertificeerd voor de CO2 en de MVO Prestatieladder. De implementatie en borging van deze richtlijnen is gekoppeld aan ISO 9001:2008. Hiermee ontstond de behoefte aan een nieuwe, dynamischer opzet. Gekozen werd voor een geïntegreerd systeem op basis van een spreadsheet genaamd: VMS: VORM Management Systeem.

Met de komst van VMS is er een einde gekomen aan het gebruik en toepassing van het KSV. Ook bestaat er geen onderscheid meer in VORM Bouw en VORM Ontwikkeling ten aanzien van de vastlegging. Tweemaal per jaar wordt het bedrijf zowel intern als extern middels audits getoetst.

Extern worden de audits verricht door de KIWA. Voor het houden van de interne audits is een auditteam opgericht waarin diverse afdelingen vertegenwoordigd zijn. VORM onderscheidt zich in de markt vooral door flexibiliteit en duurzaamheid. Het VMS waarborgt op een praktische wijze de kwaliteit van de organisatie zonder afbreuk te doen aan deze flexibiliteit. Door het bedrijf constant te monitoren en te verbeteren, wordt de organisatie verder geoptimaliseerd.

VCA

VORM Bouw is uiteraard in het bezit van het certificaat VCA**. Dit certificaat is sindsdien steeds met drie jaar verlengd. Hieronder volgt een toelichting over het VGW&M beleid en de VCA** certificering.

Doel VGW&M beleid:

  1. ongevallen voorkomen;
  2. de kans op arbeidsongeschikten en calamiteiten verminderen;
  3. het verzuim als gevolg van arbeidsongevallen verminderen;
  4. meer aandacht voor het milieu;
  5. kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving!

Download VCA Certificaat van VORM

Wat is VGW&M

VGW&M staat voor Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. VORM Bouw BV hanteert het VGW&M beleid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor haar werknemers én bouwpartners..

Hiermee voldoen we niet alleen aan de wetgeving, maar willen wij als bedrijf iets extra ́s doen op het gebied van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. VORM Bouw BV is VCA** gecertificeerd. De VCA** is de basis van het VGW&M beleid. Hieronder volgt een korte toelichting wat VCA** inhoudt.


Wat is VCA** certificering?

VCA** staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA** checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt ten behoeve van aannemers die voor opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Als aannemer is VORM Bouw BV wettelijk verplicht om te voldoen aan de ARBO wetgeving, VCA** geeft hier invulling aan door middel van de vragenlijst.


Waarom VCA** certificering?

Jaarlijks wordt VORM Bouw getoetst op het VCA** systeem, waarmee we aantonen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu.

Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van VCA** certificering is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA** certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

FSC® & PEFC

FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels FSC biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 1996 kwam het eerste FSC-gecertificeerde materiaal op de Nederlandse markt. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich.

Download beleidsverklaring duurzaam geproduceerd hout van VORM
Download het PEFC Certificaat van VORM
Dowload het FSC certificaat van VORM


Hoe
werkt FSC?

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren zich onderscheiden en kunnen FSC- producten herkenbaar worden gemaakt voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd. Resultaat is dat er gezegd kan worden: 'Het is ‘FSC als dit op de documenten staat'.

VORM (FSC-C011317) als Partner van FSC Nederland. VORM is een stap verder gegaan en samen met de andere partners en FSC Nederland willen wij FSC actief promoten. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen partner worden van FSC Nederland. Bedrijven die partner zijn, leveren een actieve bijdrage aan de doelstelling van FSC Nederland: het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd, door het promoten van het gebruik van FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Partnerschap met FSC Nederland is dus niet hetzelfde als certificering van het bedrijf. Partnerschap geeft aan dat de organisatie bewust bezig is met het voeren van het FSC label, en promoten van FSC-hout en papier.

ISO9001

VORM Holding is gecertificeerd volgens de ISO9001. Het certificaat is van toepassing op de werkmaatschappijen van VORM Holding; VORM Bouw, VORM Ontwikkeling en VORM Transformatie en Renovatie.  ISO9001 is de meest bekende internationale norm voor kwaliteitsnormen. Het certificaat is uitgereikt door Kiwa. Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. 

Download ISO9001 certificaat van VORM


ISO14001

VORM houdt rekening met het milieu en daar zijn we al dagelijks mee bezig. Denk aan afvalscheiding op de bouwplaats, na-scheiding bij de verwerker en nemen we deel aan de CO2 prestatieladder om onze CO2 uitstoot in kaart te brengen en te reduceren. Om de controle hierop te houden en zaken inzichtelijk te maken is er een managementsysteem waarmee we onze processen kunnen verbeteren. Inmiddels heeft VORM via dit systeem haar milieumanagement kunnen meten en is het ISO 14001 certificaat aan ons toegewezen.

Download ISO14001 certificaat van VORM


Wat is het ISO 14001 certificaat?

Het is de internationale standaard voor milieumanagement en het toont de betrokkenheid aan van VORM bij het milieu. Het certificaat is ontwikkeld door toonaangevende milieudeskundigen en is toepasbaar in iedere branche en bij elk bedrijf. Ter indicatie meer dan 300.000 organisaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

Waarom ISO-certificering?

VORM streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Het behalen van dit certificaat geeft aan dat VORM zich daadwerkelijk sterk maakt voor het milieu. 

De CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.​ In lijn met de duurzame ambities van VORM is VORM al jaren gecertificeerd op niveau 3. Bekijk de documenten om te lezen hoe VORM werkt aan CO2-reductie. Hier vind je ons communicatieplan, hoe wij communiceren over de CO-2 prestaties van VORM.

Neem een kijkje op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

De MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder is uniek, er is namelijk geen andere norm met MVO in een Managementsysteem.
De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om 31 MVO-thema's door middel van een Managementsysteem en in samenspraak met de stakeholders, voortdurend te ontwikkelen. Zo is het mogelijk om met de juiste balans tussen People, Planet en Profit, duurzaam te ondernemen.

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt uw duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals de ISO 26000, de ISO 9001:2015, AA1000 en het Global Report Initiative (GRI). De opbouw van de norm is identiek aan de structuur van ISO 9001 en ISO 14001. Het is opgezet volgens de zogenaamde High Level Structuur, en hierdoor als Managementsysteem in te richten en te integreren met reeds bestaande Managementsystemen.

De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. MVO en duurzaamheid wordt door grote opdrachtgevers en de overheid gewaardeerd in aanbestedingen. Zo sluit de MVO Prestatieladder prima aan bij de CO2 Prestatieladder, waarbij beide normen elkaar ondersteunen.

De MVO Prestatieladder is gebaseerd op communicatie met stakeholders op basis van 31 herkenbare MVO-thema's in het Managementsysteem. Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden, het is aan u als ondernemer om op een van de 5 niveaus gecertificeerd te worden.

Neem een kijkje op de website van de MVO prestatieladder