Kasteeltuin wordt groene parel

Kasteeltuin wordt groene parel

Voorontwerp kasteeltuin ligt ter inzage

Dit weet niet iedereen, maar vlabij The Blox ligt een heus kasteel met kasteeltuin: Kasteel De Binckhorst. Door de omliggende bebouwing was dit lang niet gemakkelijk te zien, maar daar komt verandering in!

De gemeente is bezig met een nieuw ontwerp voor de kasteeltuin, waardoor ook het kasteel weer veel beter tot zijn recht zal komen. 

Onlangs heeft de gemeente het concept voorontwerp voor de nieuwe kasteeltuin ter inzage gelegd, daarin is te lezen: Kasteel en tuin vormen straks een bijzondere parel in een verstedelijkt gebied. De tuin maakt onderdeel uit van de Trekvlietzone. In 2017 is gestart met de verdere uitwerking hiervan. Eén van de ambities is om van de tuin bij Kasteel De Binckhorst een groene parel in het ontwikkelingsgebied te maken, als onderdeel van een groene, parkachtige zone aan weerszijden van de Binckhorstlaan. Hiervoor is ruimte ontstaan omdat het poortgebouw aan de Binckhorstlaan is gesloopt. Door de sloop is het kasteel weer zichtbaar vanaf de Binckhorstlaan.

 

Verder in het rapport staat de visie voor het plangebied en omgeving omschreven: 

Zicht op kasteel herstellen

Het kasteel en de tuin voegen unieke waarden toe aan de toekomstige openbare ruimte in het gebied. Het ensemble zorgt met een eigen identiteit voor diversiteit en een bijzondere beleving. Het kasteel is gebouwd aan de Binckhorstlaan met de pronkgevel gericht op de Trekvliet. In de vroeg 18e eeuw met een formele voortuin en een monumentale as op de Trekvliet. De tuin tussen het kasteel en de boerderij aan de Binckhorstlaan was meer ingericht als nutstuin. Om het kasteel beeldbepalend te laten zijn in de nieuwe Binckhorst, is de ambitie om het zicht op het kasteel te herstellen, zowel vanaf de Binckhorstlaan als vanaf de Trekvliet.

Groene parksfeer aan beide zijden Binckhorstlaan

De Binckhorstlaan krijgt een forse laanbeplanting met vier rijen. Aan de overzijde ter hoogte van het kasteel ligt de begraafsplaats St. Barbara. Hoewel de kasteeltuin en de begraafplaats fysiek niet met elkaar verbonden zijn door de tussengelegen tunnelbak, zorgt de laan wel voor bedding. Een groene inrichting van het voorterrein van de begraafplaats zorgt voor een parksfeer aan beide zijden van de Binckhorstlaan. De tuin wordt door het verleggen van de watergangen gehecht aan de Binckhorstlaan. Het water biedt zicht vanaf Binckhorstlaan op het de tuin en tegelijkertijd zorgt het voor afstand tot de weg (zie schema).

 

In het voorontwerp wordt ook de historie van Kasteel De Binckhorst uitgebreid omschreven. En uiteraard staan er de nodige illustraties van het ontwerp in. Je leest er hier alles over. We sluiten dit artikel af met enkele impressies: 

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in