SoZa
Participatietraject

Participatietraject SoZa

 

 

Het participatietraject voor ‘SoZa’, de herontwikkeling van het gebouw van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag bestaat uit twee delen. Een participatietraject over de plankaders (afgerond) en een klankbordtraject over het bouwplan (lopend).

Participatie over de plankaders: Met de gemeentelijke ‘Handreiking communicatie particuliere bouwinitiatieven’ heeft de ontwikkelaar een intensief traject van communicatie en participatie opgezet en afgesloten voor ‘SoZa’. Daarbij koos de ontwikkelaar ervoor om de burgerparticipatie vorm en inhoud te geven door hen te raadplegen, door een volumestudie voor te leggen, te vragen wat men ervan vindt, en hiermee aan de slag te gaan om het plan verder te verbeteren. Daarnaast zijn er in plangroepen verschillende thema’s met elkaar dieper verkend en uitgewerkt. Het uiteindelijk eindverslag van de participatie is toegevoegd aan het vastgestelde PUK van 16 december 2021. Meer informatie vindt u hier.

 

 

  • Home
  • Participatietraject

Voor de uitwerking van deze kaders tot het bouwplan zal een participatietraject plaatsvinden. Dit traject is één van drie trajecten welke parallel plaatsvinden. De drie participatietrajecten vertonen onderlinge samenhang door het gebied wat zij beslaan, waarbij de schaal hiervan varieert.

  • Het participatietraject ontwikkelvisie BKP Laan van NOI beslaat de grootste schaal en gaat over de beleidsontwikkeling in het gebied rondom Station laan van NOI. Het beleid wat wordt opgesteld zijn een Ontwikkelvisie en een Beeldkwaliteitsplan (BKP). De participatie is ten behoeve van beide. Deze participatie wordt uitgevoerd door de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u hier.
  • Het participatietraject bestemmingsplan SoZa beslaat een kleiner gebied. Dit is de formele inspraak voor de bestemmingsplanwijziging met betrekking tot het plot waar SoZa zich bevindt. Deze participatie wordt uitgevoerd door de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u hier.
  • Het participatietraject van het bouwplan SoZa beslaat de kleinste schaal. Hierin wordt geparticipeerd over het de uitwerking van de vastgestelde kaders tot een concreet bouwplan. Deze participatie wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar.

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd mailen naar info@soza-denhaag.nl.

Meer informatie over het participatietracject van het Bouwplan SoZa of het PUK SoZa vindt u hieronder: