Huur een kantoorruimte tot in ieder geval januari 2025!

SOZA
Participatietraject

Participatietraject VORM

Rond de herontwikkeling van SOZA, het gebouw van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag vonden de afgelopen jaren verschillende participatietrajecten plaats, uitgevoerd door ontwikkelaar VORM en de gemeente Den Haag. Het traject van ontwikkelaar VORM bestond uit twee delen. Een uitgebreid participatietraject over de plankaders, het verslag hiervan werd bijgevoegd aan het PUK (Planuitwerkingskader). Voor de uitwerking van deze kader naar het concrete bouwplan werden omwonenden en belangengroepen betrokken via een klankbordgroep. 

  • Home
  • Participatietraject

Ook de gemeente Den Haag heeft een participatietraject uitgevoerd. Het participatietraject ontwikkelvisie BKP Laan van NOI. Dit besloeg het hele gebied rondom het Station Laan van NOI. Ten behoeve van de formele inspraak over het bestemmingsplan.  

De verslagen van de, door de ontwikkelaar VORM uitgevoerde, participatietrajecten en informatie van de gemeente Den Haag over de planontwikkeling omgeving station Laan van NOI, vindt u in de links hieronder:

Meer informatie over het participatietraject van het Bouwplan SOZA of het PUK SOZA vindt u hieronder:

Participatietraject I - voorjaar 2018 tot voorjaar 2020
8 bijeenkomsten waarbij ongeveer 600 mensen betrokken waren.

Bijeenkomst 1: Gesprek met de gemeente Den Haag.
Bijeenkomst 2: Gesprek met Wijkberaad Bezuidenhout.
Bijeenkomst 3: De ID-sessie, een toekomstverkenning waarin stakeholders in een creatieve sessie werkten aan een toekomstbeeld voor de locatie. Dit leidde tot een ID-kaart die aan stedenbouwkundig bureau Rijnboutt is overhandigd als input.
Bijeenkomst 4 (16 april en 6 mei 2019): Openbare bijeenkomst waar het stedenbouwkundige plan werd gepresenteerd. Aanwezigen konden schriftelijk of tijdens plenaire sessie hun reactie geven.
Bijeenkomst 5 (13 mei, 22 mei en 4 juni 2019): Plangroepen voor actieve deelnemers – met meer dan 45 mensen werden de plannen verder onderzocht.
Bijeenkomst 6: Presentatie van resultaten tijdens openbare bijeenkomst.
Bijeenkomst 7: Overleg met wethouder Den Haag en Leidschendam-Voorburg – betrokkenen deelden hun visie.
Virtuele publieksbijeenkomst 8 (21 april 2020): Presentatie van aangepaste plannen voor SOZA. Er waren ruim 200 kijkers aanwezig.

Tussenbijeenkomst
26 oktober 2021: Gemeente Den Haag heeft in aanloop naar de vaststelling van het Planuitwerkingskader volledig zelf een participatieavond georganiseerd

Participatietraject II: voorjaar 2022
Klankbordgroep bijeenkomst 1: Kick-off
Klankbordgroep bijeenkomst 2 + 4: Het onderwerp was de inrichting van de openbare ruimte: daktuinen, groen, ecologie en natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie.
Klankbordgroep bijeenkomst 3: Het onderwerp was het gebouw en het programma: het soort woningen, voorzieningen en architectonische uitgangspunten.
Klankbordgroep bijeenkomst 5: Terugkoppeling van de resultaten aan de klankbordgroep
Inloopavond: Uitwerking van de bouwplankaders delen met omwonenden en belanghebbenden

Overige bijeenkomsten
Mei 2023: De gemeente Den Haag heeft meerdere malen geparticipeerd op basis van het participatieplan CID (Central Innovation District). Zij hebben onder andere deelgenomen aan workshops en een informatiebijeenkomst over voorzieningen in het CID.
30 maart 2023: Een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan voor Anna van Hannoverstraat 4. Betrokkenen konden vragen stellen en bespreken hoe alle input van eerdere sessies is verwerkt.