Huur een kantoorruimte tot juni 2024!

Sfeerbeeld
Participatie PUK SoZa

Participatie PUK SoZa

Participatie over de plankaders: Met de gemeentelijke ‘Handreiking communicatie particuliere bouwinitiatieven’ heeft de ontwikkelaar een intensief traject van communicatie en participatie opgezet en afgesloten voor ‘SoZa’. Daarbij koos de ontwikkelaar ervoor om de burgerparticipatie vorm en inhoud te geven door hen te raadplegen. Dus een plan voorleggen, vragen wat men ervan vindt, en hiermee aan de slag te gaan om het plan verder te verbeteren. Daarnaast zijn er in plangroepen verschillende thema’s met elkaar dieper verkend en uitgewerkt. Het uiteindelijk eindverslag van de participatie is toegevoegd aan het vastgestelde PUK van 16 december 2021, die vindt u in de links hieronder.

 

Terug naar het Participatietraject van SoZa.

  • Home
  • Participatie PUK SoZa

Verslagen en documenten van de Participatie PUK SoZa

Inloopbijeenkomsten | 16 april en 6 mei 2019

Plangroep #1 | 13 mei 2019

Plangroep #2 | 22 mei 2019

Plangroep #3 | 4 juni 2019

Informatiebijeenkomst 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni 2019 was er een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van de plangroep over het schetsontwerp voor AnnA.

Aan de bijeenkomst namen 110 bewoners uit Bezuidenhout en Voorburg deel. Hieronder vindt u de presentaties die zijn gehouden.

Virtuele Publieksbijeenkomst 21 april 2020

Op dinsdag 21 april 2020 zijn onder leiding van presentator Job Boot de aangepaste plannen voor de ontwikkeling van AnnA, de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI, gepresenteerd. Ruim 200 kijkers volgden een interactieve presentatie waarin de planaanpassingen werden toegelicht en vragen van het online publiek werden beantwoord door het AnnA-team: John Monden (VORM) en Richard Koek (Rijnboutt). Je kunt de virtuele presentatie hieronder terugkijken of op YouTube.