Huur een kantoorruimte tot juni 2024!

Sfeerbeeld
Participatie Bouwplan SoZa

Participatie Bouwplan SoZa

Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat 4, te Den Haag, wordt herontwikkeld. Op de plaats van het huidig ministeriegebouw komen 1000-1200 woningen, een nieuw publiek toegankelijk stadspark, 24.000 m2 kantoor en 6000 m2 voorzieningen. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Den Haag het Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4 (RIS309866), hierna te noemen PUK SoZa, vastgesteld. Het PUK SoZa omvat de kaders waarbinnen de herontwikkeling van het voormalig ministerie plaats kan vinden.

Letterlijk omvat het PUK dus de kaders waarbinnen het bouwplan voor de herontwikkeling uitgewerkt zal worden. In andere woorden, de ideeën en visies die tot nu toe bedacht zijn voor de herontwikkeling zullen de komende maanden uitgewerkt worden tot een concreet bouwplan binnen de kaders van het vastgestelde PUK. Lees meer over het Participatietraject Bouwplan SoZa in het Plan van Aanpak. 

Terug naar het Participatietraject van SoZa.

  • Home
  • Participatie Bouwplan SoZa

Participatieboek SoZa Bouwplan

Informatiebrief: Participatie Bouwplan SoZa 

Tijdlijn Participatietraject 

  • Kick-Off sessie | 16 mei 2022
  • Klankbordgroep 1 | Co-productie openbare ruimte | 2 juni 2022
  • Klankbordgroep 2 | Adviseren Gebouw & Programma | 9 juni 2022
  • Klankbordgroep 3 | Co-productie openbare ruimte 2 | 16 juni 2022 

 

Ideeënbox Bouwplan SoZa


Het doel van dit participatietraject over het bouwplan SoZa is om de visies en suggesties van belanghebbenden in kaart te brengen en zo veel mogelijk mee te nemen bij de uitwerking hiervan. Om dit te realiseren is een divers samengestelde klankbordgroep gevormd met leden die de verschillende belangen in de omgeving vertegenwoordigen. Heeft u zelf ideeën over  de toekomst van SoZa? Geef ze door via onderstaande virtuele ideeënbox! De ideeën geven we gedurende de klankbordgroepsessies door aan de deelnemers. Let op! Er is een deadline voor alle ideeën: 9 juni voor de onderwerpen Architectuur, Programma en Voorzieningen en 16 juni voor het onderwerp Openbare Ruimte.