Notitie Reikwijdte en Detailniveau & de Commissie m.e.r.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau & de Commissie m.e.r.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau & de Commissie m.e.r.

Gemeente Den Haag wil het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat herontwikkelen. Er komt ruimte om te wonen en te werken en de entree naar station Den Haag Laan van NOI wordt verbeterd. Voor de herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de MER procedure. De NRD richt zich op het verkennen van te beschouwen milieuaspecten en te onderzoeken alternatieven.

De NRD vindt u hier.

De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, energie en klimaat. Deelauto’s, fietsen en OV moeten bijdragen aan duurzame mobiliteit. Ook vindt Den Haag een aantrekkelijk en levendig gebied belangrijk, wat vraagt om aandacht voor bijvoorbeeld sociale veiligheid, windhinder en hittestress. De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe al deze ambities te bereiken zijn.

Gebruik daarbij verschillende alternatieven voor de inrichting, stelt de Commissie voor. Onderzoek in ieder geval een mensgericht alternatief met een zo optimaal mogelijk leefklimaat, met bijvoorbeeld minimale geluid- en windhinder. Onderzoek ook een zo duurzaam mogelijk alternatief, dat uitgaat van klimaatbestendigheid, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Gebruik de resultaten uit het onderzoek om tot een zo goed mogelijk plan te komen voor de leefomgeving.

Ook wijst de Commissie op de samenhang met de ontwikkeling van het Central Innovation District. Omdat de locatie hier deel van uitmaakt, moet het plan passen binnen de afspraken die voor het gehele CID zijn gemaakt.

Het advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. vindt u hier.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in