Levendige stadsentree waar 4.500 mensen wonen en werken

Levendige stadsentree waar 4.500 mensen wonen en werken

DEN HAAG KAN GROEIEN DOOR NIEUWBOUW AAN STATION DEN HAAG LAAN VAN NOI

De projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt Architectuur en Stedenbouw een schetsontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 4.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van circa 125 meter. Vanaf 16 april bespreken de projectontwikkelaars hun initiatief in zes bijeenkomsten met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden zodat zij kunnen meedenken over de planvorming.

Het schetsontwerp geeft invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag. Die wil hier een deel van het Haagse woningtekort inlopen en een internationale IT-Tech & Security Campus creëren. Het schetsontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en een verdubbeling van de openbare ruimte met 3.500 m2, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting. MRP Development en VORM Ontwikkeling zijn sinds twee jaar eigenaar van het bestaande kantoorpand. In het gebouw zijn 175 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge Hagenaars gerealiseerd, een broedplaats voor ondernemers en de Horeca Academie met restaurant. Deze kunnen dankzij een gefaseerde ontwikkeling tot 2023 blijven, net als tal van kleine ondernemers en start ups. Vanaf mei vestigt zich The Hague Tech met tal van andere tech start & scale up’s in het gebouw. De start van de eerste fase van de bouw zal omstreeks 2021 zijn.

Met de gemeente Den Haag zijn de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om bij Station Laan van NOI fors te groeien met woningen en werkplekken. Onder de werknaam ‘AnnA’ presenteren de ontwikkelaars een eerste schets voor een levendige stadsentree met wonen en werken, ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. De projectontwikkelaars onderstrepen met ‘AnnA’ zes ambities voor een goede leefomgeving:

  1. Levendig wonen, voor iedereen bereikbaar. Wie in AnnA woont, kiest bewust voor een levendig woon- en werkgebied met veel ontmoetingsplekken bij een openbaar vervoersknooppunt. Je woont hier vanwege het contact met anderen. Er komen zo’n 2.000 woningen, van micro-appartementen van 40m2 tot enkele grotere appartementen van 200 m2. Jong en oud door elkaar. Dertig procent van de woningen is sociale huur. Daarnaast zijn er ook middeldure huur- en vrijesectorwoningen. Maar er komen ook eengezinswoningen, zodat gezinnen voor de stad behouden kunnen blijven.
  2. Groen, gezond en duurzaam. De nadruk ligt op het gebruik van trein, tram en fiets. De inpandige stallingen voor 7.500 fietsen zijn goed bereikbaar en aangenaam van kwaliteit. In het openbaar gebied en boven de stallingen komt veel groen. De Schenk als ecologische zone wordt verbonden via een groene voorplaats: er komt in het gebied 3.500 m2 groene openbare ruimte bij. Er is een inventarisatie gemaakt van materialen die kunnen worden hergebruikt. Het energieverbruik wordt minimaal. De inrichting van het openbaar gebied richt zich op bewegen en gezondheid.
  3. Geen verkeers- en parkeerdruk. ‘AnnA’ kan zich door de stationslocatie volledig richten op doelgroepen die gebruik maken van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets. AnnA beperkt het aantal parkeerplaatsen. Fietsen en auto’s worden inpandig en ondergronds gestald. De parkeerplaatsen zijn in hoofdzaak voor deelauto’s (voor bewoners), voor bezoekers en voor mindervaliden. Er komt een mobiliteitspunt voor bezorgdiensten. Bewoners van AnnA weten dat ze geen parkeervergunning op straat kunnen krijgen. Voorwaarde is een strikt parkeerregime in de wijken rond AnnA. Er komen inpandige stallingen voor 7.500 fietsen, waaronder een openbare fietsenstalling bij het station. Dagelijks maken nu al 12.500 mensen gebruik van Station Laan van NOI.
  4. Volop voorzieningen en levendige plint. In AnnA is ruimte opgenomen voor wijkvoorzieningen voor de bewoners van AnnA en de wijk. Er komen speel- en ontmoetingsplekken aan de Schenk, op het stationsplein en op en tussen de gebouwen. De voorzieningen staan in het teken van gezondheid en bewegen, denk daarbij aan eerstelijnszorg, kinderopvang, sociaal-culturele voorzieningen, mogelijk een hotel, winkels en horeca. De architecten krijgen de opdracht mee om een levendige plint met veel voordeuren te ontwerpen én een gemengde zone tussen de gebouwen en de straat.
  5. Samen werken aan een veiligere wereld. Den Haag is de stad van vrede en recht. Op de IT-Tech & Security Campus komt er dan ook veel ruimte voor bedrijven die bijdragen aan internetveiligheid en de omgang met technologie in onze samenleving. Het totaal aantal nieuwe werkplekken kan oplopen tot 1.500.
  6. Een stad-in-een-stad, goed verbonden met de wijken. AnnA wordt een levendige plek, waar bewoners samenleven en gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig zijn. Je kiest ervoor om op zo’n bruisende plek te wonen. Tegelijk krijgt het gebied meer en aantrekkelijker looproutes naar het Beatrixkwartier, de Schenk, de wijk en naar Voorburg. Het nieuwe gebied zal worden verdicht met oog voor leefbaarheid en de voorzieningen in de omgeving.

Participatie
Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. De ontwikkelaars willen met alle belanghebbenden kijken naar een zo goed mogelijke inpassing. Deze participatie start met inloopavond op 16 april, vanaf 19.30 in SOZA, Anna van Hannoverstraat 4. Voor wie dan niet kan, is er nog een inloopgesprek op 6 mei, ook vanaf 19.30 in SOZA.

Vervolgens gaan de projectontwikkelaars en de ontwerpers het schetsontwerp verfijnen met een plangroep van bewoners, geïnteresseerden en belanghebbenden. Op 12 juni presenteren zij de uitkomsten van de plangroep tijdens een tweede openbare informatiebijeenkomst. Het totaal van reacties wordt aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het College de belangen kan afwegen in haar besluit over een Planuitwerkingskader. Dit zogenaamde PUK bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor uitwerking van het schetsontwerp.

 

Download hier het persbericht.

 

 

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in