Het PUK Anna van Hannoverstraat 4 is vastgesteld door de raad

Het PUK Anna van Hannoverstraat 4 is vastgesteld door de raad

PUK vastgesteld

Op 16 december jl. heeft de raad een aantal moties en amendementen aangenomen bij de vaststelling van het Planuitwerkingskader (PUK) Anna van Hannoverstraat 4 e.o. (SoZa locatie). Een overzicht van de geamendeerde PUK en de aanvullende documenten vindt u hier.

VORM zal met de wethouder en ambtenaren gesprekken voeren en samen een plan ontwikkelen binnen de door de raad gestelde kaders. Zodra hier zicht op is zal hierbij ook participatie aan bod komen.

Wat is een PUK?

Een Planuitwerkingskader (PUK) wordt opgesteld om de ruimtelijke en programmatische voorwaarden voor de verdere planvorming voor een ontwikkeling vast te leggen. Met de vaststelling van dit PUK door het College van Burgemeester en Wethouders is het bestuurlijk voornemen om medewerking te verlenen voor de realisatie van deze ontwikkeling onder de gestelde voorwaarden. De commissie Ruimte zal over dit voornemen worden geïnformeerd.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in