De toekomst van SoZa op posterformaat

De toekomst van SoZa op posterformaat

MRP Development en VORM hebben een visie opgesteld voor de herontwikkeling

MRP Development en VORM hebben een visie opgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige ministerie van SoZaWe in Den Haag. Zo’n tweehonderd mensen gaven in juni van dit jaar adviezen, ideeën en beelden. De visie is inspirerende poster met het toekomstbeeld voor een groene en levendige stadsentree met karakter.

Maak ’t voor een mix van mensen. Zorg voor veel groen. Laat het een levendig knooppunt worden. En geef het een eigen karakter. Zo vatten de ontwikkelaars MRP Development en VORM de adviezen samen die zij in juni van dit jaar kregen voor de herontwikkeling van het SOZA-gebied in Den Haag. Zij hielden op 12 juni 2018 een identiteitsworkshop en twee dagen later een Toekomstkamer op de Grand Opening. ‘Van zo’n tweehonderd mensen en organisaties uit Bezuidenhout en Voorburg kregen we enorm veel inspiratie en energie om met deze geweldige plek aan de slag te gaan,’ zegt ontwikkelaar Jac Huysmans van MRP Development. ‘Uit alle woorden en beelden die men ons heeft gegeven hebben we een visie gedestilleerd. Die vormt de leidraad waarmee we het gebied in de komende jaren gestalte zullen geven, uitgaand van de mogelijkheden die deze plek ons biedt.’

MRP Development en VORM hebben de visie gevat in een handzame poster. ‘Zoals de mensen ons hebben geïnspireerd, hopen wij dat deze poster hen aanleiding geeft om verder na te denken hoe we het SOZA-gebied tot een stadsentree met karakter kunnen maken,’ aldus ontwikkelaar John Monden van VORM. ‘We hebben de opmerkingen van bewoners en bedrijven opgenomen in een verslag van de workshops op 12 en 14 juni. Wij kijken uit naar verdere samenwerking met iedereen die het SOZA-gebied en de omliggende wijken een warm hart toedraagt.’

Download hier de toekomstvisie van SOZA en het verslag van de workshops.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in