Burgemeester van Zanen bezoekt SoZa

Burgemeester van Zanen bezoekt SoZa

Een bijzondere ontmoeting met een betrokken, toegankelijke en vrolijke burgemeester

Als  onderdeel van de bewonerstoer aan Haagse Hout bracht Burgemeester van Zanen een bezoek aan SOZA. Hij ging daar in gesprek met bewoners en ondernemers die samen lieten zien dat het SOZA concept van co-working & co-living werkt. Een bijzondere ontmoeting met een betrokken, toegankelijke en vrolijke burgemeester.

De burgemeester werd welkom geheten door Esther Geradts. Zij vertelde over hoe in SOZA samen met bewoners en met partners uit het gebouw en de stad een omgeving wordt gecreëerd waar mensen en bedrijven kunnen bouwen aan hun eigen toekomst en aan de toekomst van de stad. Als  voorbeeld noemde zij SOZA Dinner Times – netwerkdiners rondom thema’s relevant voor de stad Den Haag. Aan tafel is ook plek voor bewoners van SOZA die affiniteit hebben met het thema. Op die manier draagt SOZA Dinner Times ook bij aan het vergroten van het netwerk van statushouders.

Petra Prent nam het stokje over en vertelde over het atelier voor Wereldvrouwen: Mijn Buuf. Mijn Buuf laat sociaal geïsoleerde vrouwen zien dat zelfredzaamheid belangrijk is, zodat ze intrinsiek gemotiveerd naar werk gaan zoeken óf vanuit deze intrinsieke motivatie deel gaan nemen aan passend (vrijwilligers)werk of aan andere groepsactiviteiten. Mijn Buuf maakt deze vrouwen zichtbaar voor de samenleving, zodat zij de kansen krijgen mee te doen. Burgemeester van Zanen kreeg van twee van deze geweldige Buufjes een prachtige tas en een inmiddels welbekende Haagse muilhawah.

Filippo Hellenberg Hubar en Mahmoud Al Naser namen de burgemeester vervolgens mee in het toekomstperspectief dat de WOLK Heupairbag biedt. Een toekomst waarin het aantal heupfracturen onder ouderen sterk afneemt. Mahmoud Al Naser, bewoner van SOZA die tevens werkt bij WOLK liet zien de Heupairbag in elkaar wordt gezet en vertelde over zijn politieke ambities.

En last but not least kwamen Maroucha Stolk en Kinan Faraj aan het woord. Maroucha en Kinan wonen in SOZA, zijn buren en zeer actief. Ze vertelden over het co-living concept en hoe dat helpt bij het leren van de taal en het thuiskomen in onze stad. Met de Estafette, een initiatief van PitZtop, High Sky Fitness en Buurtzorg, organiseren Kinan en Maroucha samen met andere bewoners elke drie weken een activiteit voor bewoners en ondernemers uit SOZA, de omliggende wijken en iedereen die wil. Van een avond salsa dansen, tot spelletjes spelen in een bejaardenhuis. Van samen koken tot een sportevenement.

Wat volgde was een zeer geanimeerd gesprek over toekomstplannen. Er gingen wederzijdse uitnodigingen over tafel, contactgegevens werden uitgewisseld en de burgemeester sprak uit graag nog een keer terug te komen. Wij kijken in ieder geval uit op een zeer plezierig bezoek van een bijzonder prettige burgemeester.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in