Huur een kantoorruimte tot juni 2024!

SoZa
Herontwikkeling SoZa

Herontwikkeling SoZa

AnnA: Een levendig woon-, werk- en verblijfsgebied aan de Anna van Hannoverstraat. Lees op deze pagina alles over de herontwikkeling!

 

  • Home
  • Herontwikkeling SoZa

AnnA: Een levendig woon-, werk- en verblijfsgebied aan de Anna van Hannoverstraat

AnnA voorziet in een levendig woon- en werkgebied met zo’n 1.200 woningen, met kantoren en met voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 3.500 mensen te laten wonen, werken en recreëren, komen er twee bouwblokken van maximaal 35 meter met per blok 2 torens van zo’n 75 m hoog. De helft van de nieuwe woningen, variërend van klein tot groot, bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. Hieronder vallen ook de 30% aantal sociale huurwoningen. Verder komen er kantoren voor kennis- en technologiebedrijven van hoog niveau. Hiermee kan het gebied verder invulling krijgen als IT Security Campus. Dit is een gebied voor bedrijven die werken aan internetveiligheid en technologie.

Op de maaiveldverdieping is ruimte voor voorzieningen zoals een supermarkt, winkels, horeca en eerstelijnszorg voor de bewoners en de wijk. Naast nieuwbouw komt er meer groene ruimte bij, op en tussen de gebouwen die de aantrekkelijke looproutes versterken vanaf het station naar het Beatrixkwartier, de Schenk en de wijk Bezuidenhout. Fietsen en auto’s worden binnen geparkeerd. AnnA is vooral voor nieuwe bewoners en gebruikers die een eigen auto minder belangrijk vinden. Het OV-knooppunt is namelijk op steenworpafstand. Ze maken gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fiets.

De plannen geven invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag, die hier een deel van de Haagse woningbehoefte wil realiseren en de internationale ICT-Security Campus wil creëren. Het stedenbouwkundig ontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en 3.500 m2 extra openbare ruimte, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting.

 

Lees hier alles over Het Participatietraject.