Rosendael
Participatie

Participatie

Het participatietraject is erop gericht om jou als directe omgeving bij de ontwikkeling van het Rosendael te betrekken. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbreiding van het woningaanbod in Overvecht.

De bewoners van de wijk Overvecht-Noord zijn directe belanghebbenden van het project Rosendael. Gedurende de ontwikkeling van het project Rosendael zullen Careyn en VORM in samenwerking met de gemeente Utrecht de bewoners van de wijk Overvecht-Noord informeren en op de hoogte houden van de nieuwbouwplannen. Door in gesprek te gaan met bewoners wordt er gezamenlijk gewerkt aan de stad Utrecht.

Careyn is jaren geleden begonnen met het aankondigen van de herontwikkeling. In 2018 vond er participatie plaats over een oude versie van de plannen. Deze plannen gingen toen niet door. In 2019 kwamen er nieuwe plannen waarvoor in het begin van 2020 een intentiedocument is vastgesteld waarin staat dat de ontwikkelaars de bewoners zullen ‘raadplegen’. Dit is een van de gemeentelijke participatieniveau's en betekent dat er gevraagd wordt om meningen, ervaringen en ideeën.

Lees hier het Verslag van de inloopavond Careyn Rosendael van 26 oktober 2021.

Historie
In het verleden hebben er verschillende participatiemomenten plaatsgevonden:

  • 2021: aangepast ontwerp, totaal aantal woningen naar 339 stuks
  • Begin 2020: nieuw intentiedocument gemaakt en goedgekeurd
  • Op 5 juli 2017 was er een inloopbijeenkomst. We informeerden omwonenden over; de plannen die er lagen voor het opnieuw ontwikkelen van het zorgcentrum, de bouw van de 100 appartementen in een zorggebouw met 2 woontorens en de bouw van 90 eengezinswoningen op de plek van het oude zorgcomplex
  • 2015: startdocument voor het mogelijk opnieuw ontwikkelen van het zorgcentrum vastgesteld, de bouwenvelop zo goed als afgerond.
     

Toekomst
De ontwikkelaars zijn momenteel bezig met het schrijven van een participatieplan. Hierin staat hoe het verdere participatieproces zal verlopen en wat bewoners hiervan kunnen verwachten. Wanneer het document gereed is, zal dit op de deze pagina terug te vinden zijn.

 

Downloads