Nieuws van de bouwplaats: De begane grond

Nieuws van de bouwplaats: De begane grond

Start begane grondvloer & bouw torenkraan

Het is weer tijd voor onze rubriek ‘nieuws van de bouwplaats’. In juni vertelden we dat er voor de hoogbouw en laagbouw werd gewerkt aan de fundering, inclusief de gigantische poeren. Ook voor de parkeergarage met groene gevel en dakpark werd er -met boorpalen- gewerkt aan de fundering. Inmiddels is de bouwvakantie voorbij en is het uitvoeringsteam weer op volle kracht aan het bouwen aan dit mooie project. Met plezier geven we weer een update.

De hoogbouw en laagbouw (appartementen, kantoren, horeca, gezondheidscentrum):

De heiwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de fundering is nagenoeg gereed. Het onderste deel van de torenkraan is op zijn plaats gezet en zal medio september verder worden opgebouwd. Een torenkraan is een speciaal soort hijskraan -in dit geval circa 100 meter hoog- die voor lange tijd als vaste kraan op een bouwplaats wordt gebruikt. Gedurende de bouwperiode wordt het gebouw naast of om de kraan opgebouwd. Zodra er geen hijswerkzaamheden meer hoeven te gebeuren, wordt de torenkraan weer afgebouwd en verwijderd. Eventuele openingen in de vloeren worden dan alsnog gedicht en de ondersteuning (fundering) van de torenkraan blijft aanwezig onder het gebouw.  

Na de fundering is de volgende logische stap het maken van de begane grondvloer, eind september zal deze gereed zijn. En dan wordt er een aanvang gemaakt met de wanden en verdiepingsvloeren van de laagbouw.

Gisteren is ook het eerste windverband geplaatst. Dit is een constructieve voorziening, in dit geval voor het lage deel van bouwdeel A. 

 

De parkeergarage met dakpark:

Voor de bouw van de parkeergarage met groene gevel en dakpark is een andere aannemer aan het werk dan voor de hoog- en laagbouw. Deze aannemer heeft voor de bouwvakantie de boorwerkzaamheden voor de funderingspalen voor de garage afgerond. De verdere bouw van de uiteindelijke parkeergarage volgt later pas. Dit gedeelte van het terrein zal namelijk voorlopig in gebruik blijven als bouwplaats. Op een binnenstedelijke bouwlocatie zoals One MilkyWay waar sprake is van ‘bouwen op een postzegel’ is wat extra werkruimte natuurlijk zeer welkom. De aannemer zal dit gedeelte tijdelijk van betonnen vloerplaten voorzien. De verwachting is dat deze in zomer 2025 weer verwijderd zullen worden als de bouw van de parkeergarage weer verder gaat.

Blijf op de hoogte 

Via onze nieuwspagina zullen we je regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen op de bouw. Wil je naar aanleiding van bovenstaande nog even zien hoe One MilkyWay ook alweer in elkaar zit, bekijk dan de gebouwuitleg nog even. 

Heb je interesse in One MilkyWay? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de verkoop van de 40 Kroonappartementen.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in